+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
Контакт

Центар за социјални рад града Суботице

Шантићева 27.
Тел/фаx: 024 548 220
е-маил: subotica.csr@minrzs.gov.rs
ПИБ: 100959972

Радно време:
07:00 - 14:30

Д и р е к т о р

Tel: 024 548 220
е-маил: direktor@csrsu.org.rs

 

Центар за саветовање и подршку породици
  Шантићева27., I. sprat
Tel: 551-619
е-маил: savetovaliste@csrsu.org.rs

Радно време:
07:00 - 14:30

Центар за саветовање и превенцију проблема у понашању деце и младих
  Сомборски пут33.
Tel: 024 4562 112
е-маил: dnevni.centar@csrsu.org.rs

Радно време:
07:00h - 14:30

Лице задужено за заштиту података о личности је Снежана Тумбас Локетић, тел. 065/948-22-57


Центру за социјални рад Града Суботице можете послати поруку. Врло брзо ћемо Вас контактирати.
Напомена: Коресподенција на овај начин не сматра се подношењем захтева.

Лице задужено за заштиту података о личности је Снежана Тумбас Локетић, тел. 065/948-22-57