+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
Kontakt

Centar za socijalni rad grada Subotice

Šantićeva 27.
Tel/fax: 024 548 220
e-mail: subotica.csr@minrzs.gov.rs
PIB: 100959972

Radno vreme:
07:00h-14:30 h

D i r e k t o r

Tel: 024 548 220
e-mail: direktor@csrsu.org.rs

 

Centar za savetovanje i podršku porodici
Šantićeva 27., I. sprat
Tel: 551-619
e-mail: savetovaliste@csrsu.org.rs

Radno vreme:
07:00h-14:30 h

Centar za savetovanje i prevenciju problema u ponašanju dece i mladih
Somborski put 33.
Tel: 024 4562 112
e-mail: dnevni.centar@csrsu.org.rs

Radno vreme:
07:00h-14:30 h

Lice zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti je Snežana Tumbas Loketić, tel. 065/948-22-57


Centru za socijalni rad Grada Subotice možete poslati poruku. Vrlo brzo ćemo Vas kontaktirati.
Napomena: Korespodencija na ovaj način ne smatra se podnošenjem zahteva.

Lice zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti je Snežana Tumbas Loketić, tel. 065/948-22-57