+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
SLUŽBA ZA ZAŠTITU ODRASLIH I STARIH LICA

SLUŽBA ZA ZAŠTITU ODRASLIH I STARIH LICA

Rad Službe za zaštitu odraslih i starih lica se bazira na primeni odredbi iz Zakona o socijalnoj zaštiti Republike Srbije, Porodičnog zakona, Zakona o opštem upravnom postupku i drugim zakonima i podzakonskim aktima.
    
Služba kroz svoj rad pruža pomoć i zaštitu:

  • odraslim licima sa porodičnim problemima
  • mentalno nedovoljno razvijenim odraslim licima
  • duševno obolelim licima
  • odraslim licima sa asocijalnim ponašanjem
  • odraslim nezbrinutim licima
  • ostarelim licima bez porodičnog staranja
  • licima u stanju socijalne potrebe zatečenim na teritoriji grada Subotice

U Službi za zaštitu odraslih i starih lica zaposleno je šest voditelja slučaja, jedan supervizor i rukovodilac Službe.

Rukovodilac Službe za zaštitu odraslih i starih lica je Jelena Zimonjić, dipl. socijalni radnik, tel: 024/548-220, lokal 135.

Biografije:

JELENA ZIMONjIĆ  - rukovodilac Službe za zaštitu odraslih i starih lica - rođena 1983.godine u Subotici, završila Fakultet političkih nauka u Beogradu, smer socijalna politika i socijalni rad. Po završetku studija , 2008. godine, stekla zvanje diplomiranog socijalnog radnika. Poseduje sertifikat o završenoj edukaciji za vođenje slučaja, kao i licencu za obavljanje osnovih poslova u socijalnoj zaštiti od 2013. godine. U periodu od 2011. do 2013.godine stekla je sertifikate o završenoj prvoj i drugoj godini Sistemske porodične terapije-porodični savetnik. Zaposlena je u Centru za socijalni rad Grada Subotice od 2008. godine.

DRAGICA RADULOVIĆ - supervizor u Službi za zaštitu odraslih i starih lica-  po zanimanju dipl.socijalni radnik. Završila Fakultet političkih nauka u Beogradu, smer socijalni rad i socijalna politika. Poseduje licencu za rad voditelja slučaja i supervizora u centru za socijalni rad. Od 1996. zaposlena u Centru za socijalni rad Grada Subotice i kroz protekli period obavljala više raznih i odgovornih funkcija i to: rukovodilac Službe za zaštitu odraslih i starih, zamenik direktora u odsustvu, koordinator Ekipe za zaštitu odrasli i starih, član Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Grada Subotice, ovlašćeni deponovan potpisnik i voditelj slučaja.

LjUBICA ZEC - voditelj slučaja- socijalni radnik, diplomirala na Višoj školi za socijalne radnike 1981. godine u Zagrebu. Do sada ima 34 godine radnog iskustva na poslovima socijalnog radnika. U Centru za socijalni rad Grada Subotice zaposlena je od 1995. godine. Trenutno radi na poslovima voditelja slučaja u Službi za zaštitu odraslih i starih. Ima sertifikat o završenom Programu obuke Trenera za pripremu i obuku hraniteljskih porodica prema akreditovanom programu „Prajd“ 2008. godine. Ima licencu za specijalizovane poslove Edukator programa hraniteljstva od 2013. godine. Ima licencu za osnovne stručne poslove voditelja slučaja od 2013.

MARIJANA IVKOVIĆ - voditelj slučaja- zvanje diplomiranog psihologa stekla na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 15.12.2003.godine. Zaposlena u Centru za socijalni rad Grada Subotice od 2005. godine. Završila edukaciju za vođenje slučaja, poseduje licencu za obavljanje osnovnih stručnih poslova u socijalnoj zaštiti od 2013. godine. Od 2014.godine obavlja poslove voditelja slučaja u Službi za zaštitu odraslih i starih lica.

MARINA VOJNIĆ - voditelj slučaja- rođena 1976.godine. Zvanje dipl. psihologa stečeno je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 2003.g. Poseduje sertifikat o završenoj edukaciji za voditelja slučaja od 2013.g, kao i za supervizora od 2017.g. Zaposlena u Centru za socijalni rad Grada Subotice od 2002.g. Trenutno radi na radnom mestu voditelja slučaja u Službi za zaštitu odraslih i starih. Poseduje licencu za obavljanje osnovnih poslova u socijalnoj zaštiti od 2013.g.

TOMISLAV JURČIĆ - voditelj slučaja- završio osnovne studije socijalnog rada na Višoj školi za socijalni rad u Sarajevu 1983. godine. Zaposlen u socijalnoj zaštiti od 1984. godine, prvo u Centru za socijalni rad u Apatinu, a zatim od 1986. godine neprekidno u Centru za socijalni rad u Subotici. Trenutno obavlja poslove voditelja slučaja u Službi za zaštitu odraslih i starih. Poseduje licencu za obavljanje osnovnih poslova u socijalnoj zaštiti od 2013.g.

DRAGANA VILA - voditelj slučaja- rođena 1989. godine, završila je Fakultet za pravne i poslovne studije „Dr Lazar Vrkatić“ u Novom Sadu, smer poslovna psihologija. Poseduje licencu za obavljanje osnovnih poslova u socijalnoj zaštiti od 2018. godine. U Centru za socijalni rad zaposlena je od decembra 2018. godine na mestu voditelj slučaja u Službi za zaštitu odraslih i starih lica.